Islamgeschiedenis/Hoe afgod Sin via Al-ilah Allah werd

Europa onder het zwaard van de islam  Een blik op de toekomst die al gaande is,,Dankzij” ,,regeringen”en politiek correcte (…?) media die aan land en volksverraad doen                                                                         (Lees eerst de geschiedenis beschreven op de page en daarna de sites te bereiken via de links)

Onze grondwet,onze rechten,onze vrijheid,en onze veiligheid….waaronder de toekomst van kinderen………..Echter de grondwet discrimineerd en maakt het mogelijk de waanzin van de dag mee te maken.

Ook na Keulen ontkent Rutte (VVD) het bestaan van een verkrachtingscultuur  http://joostniemoller.nl/2016/01/ook-na-keulen-ontkent-rutte-het-bestaan-van-een-verkrachtingscultuur/

Politie Berlijn wil 30 uur durende groepsverkrachting niet onderzoeken omdat daders migranten zijn http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Politie-Berlijn-wil-30-uur-durende-groepsverkrachting-13-jarig-meisje-niet-onderzoeken-omdat-daders-migranten-zijn

 

Allah (Al-ilah) is de heidense maangod(in) Sin

De islamitische god Allah is eigenlijk de heidense maangod(in) Sin die door veel volkeren in het Midden Oosten(Ook door de Arabieren)al vele honderden jaren voor de geboorte van Jezus Christus werd aanbeden….(Sin heeft meerdere verschijningsvormen:vrouw-man-stier met vier hoornen en een kroon van maanlicht)

Archeologen/wetenschappers hebben zeer veel archeologische bewijzen gevonden in Arabie en in alle omliggende landen,over de maangod(in) Sin.(Van de bergen van Turkije tot aan de banken van de Nijl,was de aanbidding van de maangod(in)de meestverspreide religie van de oude wereld…Ook het woord Sinai is daarvan afgeleid)……Het was de meest populaire religie in geheel Mesopotanie.(De Assyriers,Babyloniers en Akkadiers kenden het woord Sin als de naam van de maangod(in)

De maangod(in) Sin werd ook wel Al-ilah genoemd……Dat betekend in Arabisch:De God(Der goden)

Al voor de geboorte van Mohammed hadden de Arabieren de titel Al-ilah al samengevoegd tot Allah.

Haar/zijn symbool was een maansikkel(de wassende maan)…De sterren waren haar/zijn dochters……Enkele namen van hun dochters:Al-Lat,Al-Uzza,Manat…(De vijfpuntige ster was oorspronkelijk het symbool van het gezin van de maangod(in)(getrouwd met de zon),maar in de islam vertegenwoordigen zij de vijf plichten van de moslim)

Ook deze dochters werden als goden aanbeden…..Mohammed leerde in het begin dat deze dochters bemiddelaars waren tussen Al-ilah    en de mensen…..Later krabbelde Mohammed terug,en zei dat hij bedrogen was door de duivel…..Hierover schreef Salman Rushdie later zijn boek,,Duivelsverzen,,

De Arabieren uit de tijd voor de islam aanbaden wel 360 verschillende goden……Al-ilah was daarvan de voornaamste god ……Mekka was voor de Arabieren de belangrijkste plaats van aanbidding van de maangod(in) Sin…..De Ka-aba was de tempel voor Sin.

Mohammed besloot later dat Allah (Al-ilah) niet louter de grootste god was,maar ook de enige god was,en maakte van maangod Sin(Al-ilah)ook nog de schepper van hemel en aarde.           – Tegen de heidenen zei Mohammed dat hij nog steeds geloofde in de maangod Allah          – Tegen de joden en christenen zei Mohammed dat Allah ook hun god was.(De God uit de bijbel)

De moslim geloofsbelijdenis en strijdkreet,,Alluha Akbar”betekend niet,,Allah is groot”,maar,,Allah is de grootste”(D.w.z.dat hij de grootste is onder de goden)

De heidense Arabieren aanbaden de maangod Al-ilah door: – verscheidene malen in de richting van Mekka te bidden,

– het maken van pelgrimstochten naar Mekka,

– te lopen rond de tempel – de Ka-aba van de maangod,helemaal naakt,

– de zwarte steen (meteoriet) te kussen dat in vorm zit van een vulva(uiterlijke geslachtsorgaan van een vrouw),

– het offeren van een dier aan de maangod,

– het werpen van stenen naar de duivel,

– het ritueel wassen,

– het lopen tussen twee heuvelen,

– een maand te vasten van wassende maan tot wassende maan,

Archeologen hebben keiharde bewijzen geleverd dat Allah (Al-ilah) de heidense god Sin is,en helemaal niets te maken heeft met de bijbelse god,Jezus,noch met de bijbelse profeten.

Zie voor nog meer informatie:http://www.verhoevenmarc.be/PDF/allah-maangod.pdf

http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

https://www.youtube.com/watch?v=FZ6RMOcpeHk

https://www.youtube.com/watch?v=4zMV-g4aNtk

Ningal. (Nikkal) Ningal en haar echtgenoot, de maangod Nanna, die in zijn handen een Soemerische ankh draagt.‘Grote koningin’. Soemerische godin.  Haar echtgenoot is de maangod Sin of Nanna. Nanna (Sin) is de zoon van de graangodin Ninlil, die de verwekker is van het kind, de luchtgod Enlil.

Nanna (Sin) werd geassocieerd met een stier. Maandelijks bezocht hij de onderwereld, waar hij recht sprak over de doden. Nanna’s (Sin,s) zuster was de graangodin Nissaba.
Ningals kinderen waren de zonnegod Utu of Sjamasj, Inanna of Isjtar en de weergod Adad. De latere Griekse mythologie rond Europa, Minos, Helios en Phasiphae herinneren nog aan deze mythe.

http://www.nissaba.nl/oud/beschrner.shtml#Nikkal

Mesopotamische goden – http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/M/Mesopotamie/%20Religie/632/ 

Over de verschillen tussen de Bijbelse God en Allah

Veel mensen maken de grote denkfout dat de islam verwant is met de joodse en christelijke godsdiensten……Dat Allah dezelfde is als de god van de bijbel……Dat de koran ongeveer hetzelfde leert als de bijbel.

De aard van de fatalistische maangod Allah staat haaks op de aard van de bijbelse god……De waarden en normen van de islam staan veelal haaks op de normen en waarden van het jodendom en christendom……Zelfs waar moslims dezelfde woorden gebruiken als wij,zoals barmhartigheid,geloofsvrijheid,vrede en vrijheid,geven zij hieraan een heel andere betekenis.

Men weet vaak ook niet dat binnen de islam naast de Dar Al Islam (huis van de islam),ook een Dar Al Harb (Huis van de oorlog) bestaat……De jihad (heilige oorlog) vooral een millitair instrument is om alle volkeren te onderwerpen aan de islam,zodat wereldwijd de Dar Al Islam kan worden gevestigd en er Dar Al Salam (Huis van vrede) zal zijn.

Verschillen tussen de bijbel en de koran/hadith

Bijbel leert:Steel niet            Koran en Hadith leren:Steel (van de ongelovigen)(niet-moslims)

Bijbel leert:Lieg niet             Koran en Hadith leren:Lieg (taqiyya en kitman)

Bijbel leert:Doodt niet           Koran en Hadith leren:Doodt (de ongelovigen)

Bijbel leert:Zet op vrouwen van een ander niet je zinnen……Heb elkaar lief,zoals Christus zijn gemeente liefheeft.

Koran en Hadith leren:Mannen neem je vrouw/vrouwen wanneer je maar zin hebt…..Je vrouw behoort seksueel op elk moment voor je klaar te staan……Zo niet…..Dan sla je haar totdat zij zich geheel aan jou heeft onderworpen.(is verkrachting)……..Verkracht gerust de niet-moslim jonge meisjes,jonge jongens,tieners en de vrouwen (Zij zijn oorlogsbuit) die Allah jullie moslimmannen als seksslavinnen heeft gegeven……Moslimmannen ga voor seks met een moslimvrouw een huwelijk aan van zeer korte duur,beeindig daarna het huwelijk en betaal de moslimvrouw daarvoor.

Bijbel leert:Wees dienstbaar,heb zorg voor de zwakkere en de zieken,ouderen en ontheemden……Geef hongerenden te eten,dorstigen te drinken,kleedt de naakten,verzorg de zieken,bezoek de gevangenen.

Koran en Hadith leren:Minacht !……Jullie moslims zijn superieur !……Joden en christenen zijn de meest minderwaardige schepselen…….Allah haat de kafirs (ongelovigen)

Bijbel leert:Heb god lief met geheel Uw hart,verstand en met al Uw krachten……Heb Uw naaste lief zoals jij jezelf lief hebt (Deze twee geboden zijn gelijkwaardig)

Koran en Hadith leren:Onderwerp je als een slaaf aan Allah…….Haat,ga geen vriendschappen aan met niet-moslims…….Doe je dat wel,dan ben je een van hen en tegen Allah……Glimlach tegen hen,maar vervloek hen in jullie harten…….Voer (fysieke) oorlog tegen hen……Kruisigt hen,hak ledematen af (wordt geleerd op madrassa,s in Engeland (geconstateerd).(Madrassa is een koranschool)…….Richt slachtingen onder hen aan,veroorzaak terreur in hun harten (.)

Conclusie:Over al het goede wat de bijbel leert,leert de koran/hadith het tegenovergestelde……Wat voor de bijbel heilig is,is voor de koran godslastering…….Wat voor de bijbel godslastering is,is voor de koran/hadith heilig…….Daarom is de god van de bijbel ook het tegenovergestelde van Allah.(Jihadgod=oorlogsgod)

Enkele woorden van Jezus over de kenmerken van de duivel:,,Hij is van het begin een moordenaar geweest…..Hij hoort niet bij de waarheid,omdat er geen waarheid in hem is……Wanneer hij liegt,spreekt hij zoals hij is:Een aartsleugenaar,de vader van de leugen”

De maangod Allah wordt in de koran de grootste”misleider/listensmid” genoemd……Dit is de basis van het islamitisch liegen (strategie) tegen niet-moslims in de vorm Taqiyya en Kitman.http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=10946

 http://1000mistakes.com/1000mistakes/index.php?Page=009_004_001_001

Taqiyya=Liegen door iets te zeggen wat niet waar is

Kitman=Liegen door weglating….Een halve waarheid vertellen.(Vaak nog bedrieglijker)

Walid Shoebat – Mark of the beast https://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw

De wetenschapper dr.Bill Warner zet haarscherp de islam en de gruwelen in haar 1400 jarig bestaan,met kale feiten en achtergrond voor ons op een rijtje……….Besef dat vele landen die nu islamitisch zijn,ooit door geweld,moord,verkrachting,slavernij en sharia,gedwongen zijn tot de islam.http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y 

Velen weten niet dat de religieuze islam slechts een masker is waarachter het demonisch islamitisch,totalitair,sharia-dragend,politiek/millitair systeem schuilgaat,nauw verwant met het Nazi systeem en het communistisch systeem.http://www.uitkijk.net/islam.php

Karl Marx satanist :Hij gaf toe dat hij niet de wereld wilde verbeteren,noch hervormen,of verrevolutioneren…maar om de wereld te verruineren en ervan te genieten dat de wereld wordt verruineerd.(My soul,once true to god,is chosen for hell..p:20)…(Verklarend ? de zelfvernietigingsdrang van wereldvreemde politici en hun stemvee) – (Reacties inhoudsvol).  http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=13578&start=75

Is dit een godsdienst of een criminele organisatiehttp://www.uitkijk.net/islam.php?do=ag

Koran – Handboek voor de vernietiging van de mensheidhttps://ejbron.wordpress.com/2014/01/02/koran-handboek-voor-de-vernietiging-van-de-mensheid/

De islam en zijn nauwe banden met de nazi,s

Wist U dat:- De islamitische groot mufti van Jeruzalem,Mohammed Amin (Haj) al-Hoesseini de nazi,s heeft aangezet om alle joden in Europa uit te moorden

– De nazi,s aanvankelijk alle joden wilden verdrijven naar Palestina (Madagaskar was ook in beeld)

– De groot mufti,die droomde van een nieuwe Palesteinse staat,die plannen van de nazi,s heeft weten om te buigen naar genocide van alle joden in Europa

– Deze mufti met 30.000 Bosnische moslims als de SS divisie,,Handzar”tijdens de Tweede Wereldoorlog vreselijk heeft huisgehouden op de Balkan onder de joden,christelijke Serviers en de Roma,s……En dat ze nog wreder waren dan de nazi,s

– De groot mufti tijdens WW2 van plan was om ook een Auschwitch-achtig vernietigingscomplex met crematorium in het door de Duitsers te veroveren Palestina te bouwen om alle joden uit Palestina en de Arabische landen te laten vergassen

– Deze groot mufti nauw betrokken was bij de oprichting van de Moslimbroederschap en de PLO

– Deze groot mufti ook de organisator was van het uitmoorden van de joodse minderheid in Irak

– Deze groot mufti ook de ideologische leermeester was van Jasser Arafat en Saddam Houssein,en deze misdadigers ook in het zadel heeft geholpen

– The Nazi,s and the Palestinian Movement https://www.youtube.com/watch?v=yasV0tnYF2M

– Hitler en Himmler een zeer nauwe band hadden met deze groot mufti……..Zij hadden beiden ook een grote sympatie voor de islam,en zij waren ook grote bewonderaars van Mohammed en zijn beloningssysteem (veel mooie vrouwen) voor in de strijd gestorven soldaten in de hemel…… ,,Dat is taal die soldaten begrijpen”aldus Himmler……(Moslims noemen zich ook wel,,Soldaten van Allah”)

– Adolf Hitler und der islam https://www.youtube.com/watch?v=xI_B3yLRbMw

– Er sterke aanwijzingen zijn dat Hitler zich zelf ook tot de islam heeft bekeerd (Ik heb mij daarin niet verdiept dus is er het persoonlijke vraagteken hierover)…….Er zijn eveneens aanwijzingen dat Hitler lid was van de satanskerk (Ik heb daarover ook niet verder gezocht – – – Wel ontdekt dat Mussolini een satanskerklid (een graaf) heeft ontzet omdat deze dreigde gelyncht te worden omdat de graaf twee jonge jongens misbruikt en vermoord zou hebben.(Sicilie)

– Dat Hitler ook de terroristische Moslim Broederschap financierde

– De ideologie/doelstellingen van de nazi,s ook allemaal terug zijn te vinden in de islam (Mein Kampf geschreven door Adolf Hitler is een populair boek in islamitische landen en staat daar hoog in de lijsten van verkochte boeken)…(Turkije – Maart 2007 – 3e plaats)…(6e plaats Palesteinse bestsellers lijst 1999)…(Ook in Bangladesh waar 80% van de bevolking moslim is is dit boek zeer populair)

– Hitler al voor WW2 de ,Arabische opstand,in Palestina (1936 – 1939),geleid door de groot mufti geld en wapens leverde…(Een haatcampagne tegen de joden,waarbij veel joden en ook tegenstanders van de groot mufti werden gedood)

– De doelstellingen om alle joden uit te moorden en de staat Israel van de kaart te vegen ook de doelen zijn van de islam…(Deze nietsontziende haat stamt vanaf Medina waar de joden en de christenen zich weigerden over te geven en waar alle joden werden vermoord)

(De Medina verzen zijn dan ook beduidend oorlogzuchtiger dan de Mekka verzen (Die aan ongelovigen worden verteld als een vorm taqiyya/kitman)…(De Mekka verzen zijn opgeheven door de Medina verzen)

– Dat deze ideologie/doelstellingen de echte kern zijn van het Midden Oosten conflict (De grond toegewezen aan Israel om daar de staat Israel te kunnen vestigen (1948) .. Veel groter was dan de huidige oppervlakte waar de joden genoegen mee namen,maar dat dit niet werd geaccepteerd omdat er geen joodse staat mocht bestaan,en daarmee zelfs de eigen Palesteinse staat werd doorgetrokken om drie vernietigingsoorlogen tegen Israel te beginnen die alle drie werden verloren)

( De strategische zet om de Palesteinse burgers weg te halen – Die nu als vluchteling worden aangeduid – pakte door het verliezen van de oorlog verkeerd uit)

( Dat dit op zich een goede strategische zet was zou blijken als deze oorlog gewonnen zou zijn…..Men had immers de handen vrij omdat er geen burgers van arabische afkomst in de weg liepen en het slachtoffer zouden kunnen worden door de gevechten)……(Dat er nooit wordt gesproken over de joodse vluchtelingen – die de arabische zijde moesten ontvluchten – 800.000 tegen 670.000 Palesteinse vluchtelingen,is een kwalijke zaak……Antisemitisme is hiervan de oorzaak)

( Dat er kritiek op Israel geuit kan worden is duidelijk,maar antisemitisme is een misdaad waar de jodenhaters niet willen ruilen met hun slachtoffers,slechts omdat zij geboren zijn)

( Dat er in de jaren voor de oorlog (1940) in Nederland 100.000 Mein Kampfs zijn verkocht,en dat op een bevolking van zo,n 5-5,5 miljoen inwoners)(Dit is vergelijkbaar met de huidige tijd waar eveneens op schrift gestelde bedoelingen van de daken wordt geschreeuwd)……..(Staat,,Men,,wederom verbaasd ?)

( De drie vernietigingsoorlogen die tegen Israel gevoerd zijn waren in:1948 – 1967 – 1973)

Net zoals Hitler het christendom wilde vernietigen door het een stille dood te laten sterven – En vele wagonladingen met kerkelijke leiders die weerstand gaven,langs de spoorlijn heeft laten vermoorden…….

Zo vindt er nu over de hele wereld een genocide plaats onder de christenen door moslims gepleegd – op een schaal die zijn weerga niet kent

                         https://www.opendoors.nl/

                         http://www.islamthreat.com/

https://ejbron.wordpress.com/2013/12/12/christenen-worden-levend-verbrand-onthoofd-gekruisigd-doodgemarteld-en-in-ijzeren-vrachtcontainers-opgesloten/

                                                                                                                                         

                         Uit islamitische bron enkele islamitische begrippen

– Dar al-Salam = Huis van vrede……..Geen scheiding van moskee en staat.

Daarom worden verwesterde islamitische landen door strijders van de echte of ware islam aangevallen…..(Verwesterd wil niet zeggen dat niet-moslims daar in alle rust hun geloof mogen belijden) https://www.opendoors.nl/

Salam (vrede) is volgens de moslims pas mogelijk als wereldwijd alle volkeren zijn overwonnen en onderworpen aan de islam…..Als de Dar al-Islam heerst.

– Dar al-Islam = Huis van de islam…..Waar de sharia is ingevoerd,en niet meer wordt rechtgesproken door kafirs (ongelovigen – rechters),maar door geestelijken.

Dat betekend tegelijk afschaffing van alle wetten,inclusief de grondwet van het desbetreffende land.

– Dar al-Harb = Huis van oorlog…..Zolang er geen wereldwijde salam heerst,is de islam in staat van oorlog met alle (ongelovige) landen die niet vallen onder Dar al-Islam (jihad)

De islam voelt zich aangevallen door alle landen die niet islamitisch zijn…..(Elke niet-moslim is een vijand)…(Waarmee geen vriendschappen mee mogen worden gesloten……Anders ben je er een van hen (de ongelovigen)…..(Stigmatiseren van elke niet-moslim bevolkingsgroep)

Deze staten (landen) verkeren daardoor in grote spanning en strijd met de islam.(incidenten-incidenten-incidenten)

Deze worden verdeeld in twee groepen:

1 – De afvallige en huichelachtige staten die eenmaal de ,zegeningen, van de islam hebben gekend…(Bijvoorbeeld Spanje waar in   de laatste fase het kalifaat Cordoba heerste)

2 – De kafirstaten (landen van de ongelovigen)(bijvoorbeeld Nederland) die verkeren in wanorde,vanwege hun,,achterlijke,,cultuur en wetten – Ingegeven door hun onkunde en ongeloof. Islam & Terreur

– Dar al-Kufr = Huis van ongeloof……Kafirlanden met een belangrijke moslimminderheid.

Jihad = Heilige oorlog………..Is een voornamelijk millitair instrument om te komen van Dar al-Harb (Huis van ongeloof) tot Dar al-Salam (Huis van islam)

Jihad kent drie fasen:

1…….Religieus:het hart,het denken van het individu,de inspanning van het geloof.

Het woord,,Jihad,,betekend letterlijk:Worsteling/Strijd……Wat is de geestelijke worsteling voor iedere moslim ?

,,Oorlog is U opgedragen en het wordt door U gehaat…..En misschien haat je iets terwijl het goed voor je is,en misschien heb je iets lief terwijl het slecht voor je is……….En Allah weet dat,en jij weet dat niet.” Koran 2:216

,,O jullie profeet,voer jihad (heilige oorlog) tegen de ongelovigen en de huichelaars (gematigde moslims) en wees hard tegen hen……..En hun verblijfplaats zal de hel zijn en kwaad hun bestemming” Koran:9:73

,,Arabieren zijn de meest nobele mensen op rij,de meest prominente en de beste in daden……Wij waren als eerste om te reageren op de oproep van de profeet……Wij zijn de helpers van Allah en de getuigen van zijn boodschapper……We gaan oorlog voeren tegen de mensen totdat zij geloven in Allah……Hij die gelooft in Allah en Zijn boodschapper heeft zijn leven en zijn bezittingen tegen ons (moslims) beschermd…….Als iemand niet geloofd,zullen we deelnemen aan de oorlog tegen hem,voor altijd,in de zaak van Allah…….Hem te doden is een kleine zaak voor ons.” Tabari – IX:69

,,Ik heb bevolen om deel te nemen aan de oorlog tegen mensen totdat ze getuigen van het feit dat Allah de enige god is,en gelooft in mij (dat) ik de boodschapper ben,en in alles wat ik heb gebracht.” Muslim:C9B1N31 (= Het streven naar wereldwijde overheersing)

2……..Onderricht in moskee en school om gematigde moslims ,,Oemmabewust,,te maken en ook daarmee jihadbewust te maken

Hitler heeft eens een uitspraak gedaan;,,Geef mij het onderwijs en over tien jaar zal de maatschappij er heel anders uitzien”

Oemma-Islam = De gemeenschap van moslims     Het wereldwijde moslimbewustzijn

Dit is meer dan gevoel van verbondenheid……Het is de voedingsbodem naar wereldwijde Dar al-Islam

Dat verbindt alle moslims (Soennieten,sjiieten,orthodoxen,vrijzinnigen,ongeletterden,radicalen,en gematigden) met elkaar…

Hoe groter het Oemmagevoel,hoe groter de (jihad) aanvalskracht.

Het zijn dan ook de taken van de immams om:


         Bij gematigde moslims het Oemmabewustzijn en het jihadbewustzijn te versterken

Geen omgang-vriendschap met niet-moslims (haram)

Zij vormen hiermee een parralle maatschappij naast de westerse maatschappij (Staat in de staat)……Resulterend in ,,No-Go,,area,s (woonwijken) waar te vaak zelfs politie niet durft te komen.

Naar buiten toe de schone schijn op te houden dat de islam slechts een vredelievende religie is…….(Wat het niet is)   (Taqiyya)……(7 peilers van de islam)

Een hoog percentage moslims staat achter terrorisme om de islam te verdedigen…….(70%)

(Zelfs IS (ISIS) kan op zo,n hoog percentage supporters rekenenhttp://islamthreat.com/isis_beheading_children_and_women_-after_stripping_naked-_parallels_hindu_story.html                                    Een vrijwel net zo hoog percentage (70%) staat achter het invoeren van de sharia (Vervangend dus de wetten en grondwet van de landen alwaar zij zijn,inclusief westerse landen,waaronder Nederland,ondanks dat zij in de vrije wereld zijn geboren en opgegroeid) https://www.youtube.com/watch?v=uPtIYM8JRwI

Cijfers:IS (ISIS) en extremisme door groot aantal moslims ondersteundhttp://xandernieuws.punt.nl/content/2014/09/De-cijfers-IS-en-extremisme-door-groot-aantal-moslims-gesteund

Islamitische rellen en het wegkijken door links……..Deze linkse en aanverwante wegkijkers worden door moslims,,Nuttige idioten,,genoemd

Vraag is of deze wegkijkers(nuttige idioten)zoals Peter R de Vries,Jan Mulder,Johan Derksen,ex hoofd commissaris Riessen(Wilders mollen en PVV,ers op transport)(waarheen,en wat gebeurt er dan?),Theo Maassen(zou op Wilders willen schieten),Dino(Nazigroet),Arie Boomsma (Wilders Hitler noemen)en anderen waaronder Angela Merkel en vele andere politici zoals Alexander Pechtold,van Aartsen(geen grenzen overschreden door IS fans(IS vlaggen en elke jood moet dood)zijn,,gekocht,,door Saoedi Arabie wat meer dan 90 miljard heeft geinvesteerd in islamisering van de vrije wereld.(Het bedrag 90 miljard is al jaren oud,bovendien en heeft Baghrein ook zo,n 35 miljard geinvesteerd)…….Als het aan moskeebouw zou zijn besteed waren er geen financierings problemen en had het vol gestaan met gouden koepels) https://ejbron.wordpress.com/2013/06/13/islamitische-rellen-en-links-wegkijken/

Het zijn helaas niet alleen de bij naam genoemde politici (en hun partijen) die vrij baan geven aan een vijandige,volks en staatsgevaarlijke ideologie,maar zijn er veel meer die wegkijken,vergoeilijken,bagataliseren en zelfs bijstaan dat deze vijandigen ten koste van niet moslims mogen heersen met geweld en dreiging………………………………….. http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2015/05/scholen_bedreigd_na_homoeducat.html                                                                                                                                                                 .      https://ejbron.wordpress.com/2014/02/08/in-malta-hangen-moslims-katten-en-honden-op-aan-kerken/     (meer,meer,meer ?)                                                                              Verraad aan slachtoffers en in principe een herhaling van zetten uit de geschiedenis recent (WW2 en de aanloop daarnaar) waar men verbaasd was met de invasie toen gepleegd…….Sterker,de lui die nu wederom doen alsof het wel meevalt,en daarmee glashard keiharde gegevens negeren,maken de mensen die daarop attenderen uit voor nazi,s terwijl deze doctrine-ideologie dezelde eigenschappen en doelstellingen heeft als de nazi,s van,,toen,,……..

Bekijk de onderstaande undercoverbezoeken in de grootste moskee in Londen……Dat alle moslimsprekers aan taqiyya doen

Taqyya = Misleiding van niet-moslims door moslims om de ware bedoelingen van de islam te verbergen,en,om de islam snel te verspreiden

https://www.youtube.com/watch?v=oc7PqjD_S3s

https://www.youtube.com/watch?v=wrgyMZRdmwk

https://www.youtube.com/watch?v=NBSvExX_Nhc

https://www.youtube.com/watch?v=HXz0B_j9eHI

https://www.youtube.com/watch?v=rdpCOaJuBx4

1 De onzichtbare jihad – Slachtofferrol,gediscrimineerd zeggen te worden,beschermde status verlangen

2 De defensieve jihad – Aanvallen ongelovigen in het openbare leven (incidenten),vermoorden critici

 http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/07/moslim-verkrachtingsbendes-teisteren-europese-steden

3 De offensieve jihad  – Vervolgen van niet-moslims…..

The three stages of jihad  https://www.youtube.com/watch?v=ERou_Q5l9Gw

Moslimleider in Engeland – Verneder christenen en joden tot ze zich bekeren tot islam

Ongelovigen moeten worden gemerkt met rode banden om hun halzen – Moslims moeten vrij toegang krijgen tot kerken,huizen en zelfs bedden van christenenhttp://xandernieuws.punt.nl/content/2014/05/Britse-moslimleider-Verneder-christenen-en-joden-tot-ze-zich-bekeren-tot-islam  

Hudna = Uitstel van Dar al-Islam…..Je klaarmaken voor de strijd door de tegenstander uitstel te bieden,hem zand in de ogen te strooien,waardoor zijn waakzaamheid verslapt,om vervolgens de tegenstander bij voldoende aanvalskracht bij verassing te overwinnen.

Dat deed Mohammed ook bij de mensen van Mekka…….Hij verbrak zeer onverwacht het 10 jarig verdrag van,staakt het vuren,omdat hij ondertussen sterk genoeg was geworden om de Mekkanen bij verassing in de pan te hakken……Moslims gebruiken dit ,hudna-principe, vaak als islamitisch excuus om overeenkomsten met niet-moslims te verbreken.(Voorbeelden:Arafat en huidige Palesteinse leiders en Hamas)

Sinds Medina wordt Mohammeds leven gekenmerkt door wraakzucht, moord en doodslag (Uit de volgende site – link) http://www.answering-islam.org/Dutch/o/mohammedenjezus.htm

De moorden van satirische dichters in de vroege islam (De dichters van toen waren critici die kritiek brachten in dichtvorm) http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/mohammedsordevandodedichters.htm

Moslims die nog in de minderheid zijn in een samenleving doen ook aan “Hudna”,ook in Nederland

Zij citeren nu vooral uit de meer vriendelijke maar opgeheven Mekka teksten

Zodra moslims de overhand krijgen,hoor je hen uit de haatvolle en oorlogszuchtige Medina verzen citeren

Islam is een Sharia dragend,politiek systeem dat betreffend tot de vele facetten van het leven,strikte regels voorschrijft en ook controleerd.

Dat geldt voor:Godsdienst,cultuur,omgang met anderen (met moslims – vrouwen – niet-moslims – vrouwen/slaven),wetgeving,millitair,gerechtelijke procedures en politiek.

In de islam staat dualisme centraal.(Dualisme betekend het uitgaan van twee tegenover elkaar,of naast elkaar,bestaande,tot niets anders meer te herleiden grondbeginselen)…..(Dat toont ook de bedrieglijkheid van de koran aan)

Zo bevat de koran eigenlijk twee korans

1.   De religieuze Mekka koran.

2.   De politieke/millitaire Medina koran……..Deze twee korans zijn volledig anders van karakter……Daardoor zijn in de koran ook     zo veel tegenstrijdigheden te vinden.

Er zijn 350 verzen in de politieke Medina koran die haat leren.

In 79 van deze verzen roept Allah op om een fysieke oorlog te beginnen tegen de kafirs (Ongelovigen – De niet-moslims,inclusief de,,Mensen van het boek”(joden en christenen),totdat zij zich bekeren tot de islam of slaaf worden van de moslims en de dhimmie-belasting betalen (beschermingsbelasting) tegen moslims (Vergelijkbaar met het afpersen van ondernemers door de maffia)…….Betaal je niet dan wordt je door de moslims gedood.

Tijdens het Ottomaanse rijk (Erdogans natte droom) was de dhimmie belasting 50% van het inkomen en bezittingen)…(Erdogan wordt door aantallen politici een bevriend staatshoofd genoemd – – En met Turkije bij Europa een open (achter)deur voor onbeperkte instroom vijandigen)

http://www.nu.nl/buitenland/4029204/turkije-eist-uitleg-vaticaan-uitspraken-paus-armeense-genocide.html

http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/04/Erdogan-Turkije-heeft-in-2023-sterkste-leger-ter-wereldErdogans natte droom en tijdsschaal

Er is in de koran geen enkel vers waarin Allah zegt,,Vecht pas als ze tegen jou vechten”(Uit zelfverdediging)

Het woord,,liefde”zul je in de koran niet tegenkomen.

Paradijs….Soera 76 (De Mens)(Medina).De soera is vernoemd naar de mens zoals genoemd in de eerste aya. De soera geeft een uiteenzetting van wat (volgens de islam) gelovigen in   het paradijs te wachten staat, waaronder jongens die vergelijkbaar zijn met parels… http://www.aangifte.net ???

Deze soera volgt op Soera 55 (De Erbarmer)(Mekka) Aya 29 is niet Mekkaans. Volgens sommigen zou de soera tot de Medinaanse soera’s gerekend moeten worden.

Deze soera wordt door de inhoud en herhaling in verband gebracht met Psalm 136. Bezien in de tijdgeest wordt hiermee duidelijk gemaakt dat de Koran niet bedoeld was om een nieuwe religie te openbaren, maar slechts een bevestiging van hetgeen eerder door God werd geopenbaard aan de joden en de christenen.[1]

Het opheffingsprincipe in de koran

De soera,s(hoofdstukken)in de koran uit de Mekka fase van Mohammed worden bij tegenstrijdigheid (En die zijn er zeer veel in de koran) door de latere soera,s uit de Medina fase opgeheven.

Daarnaast heeft de laatste soera 9:5 (Het vers van het zwaard)(Aya 5),die Mohammed op zijn sterfbed gaf,de 124 verzen in de koran die oproepen tot tolerantie en geduld uit de Mekka fase,opgeheven…(De afgod(en) aanbidders zouden het vredesbestand met de moslims hebben geschonden en hen s,nachts in een hinderlaag hebben aangevallen(mushrikun)(Het zou gaan om de Qoeraisj stam,die mochten gaan als zij berouw hadden en het gebed opzegden en zakat(aalmoes)betaalden.(Soera de Koe-Aya256-staat hier tegenover-Er is geen dwang in de godsdienst)(opgeheven)….(En het zou niet gaan om ongelovigen in het algemeen – maar de dagelijkse praktijk is dus anders)

Daardoor zijn eigenlijk van de 114 soera,s in de koran nog slechts 43 soera,s die nog zeggen wat ze zeggen.(38%)

Dat is eigenlijk het best bewaarde geheim binnen de islam……(De reden dat,,onwetende”politici zo destructief zijn in hun handelen ?)

Deze opgeheven soera,s worden door de islam gebruikt:

–  Ter verhulling van het politieke/millitaire deel van de islam (Taqiyya)

–  Om mensen voor te houden dat de islam een vredige godsdienst is (Beslist niet waar)

–  Om mensen te verleiden moslim te worden (Zie 6e pijler van de islam)

Als je denkt aan de islam en zijn bronnen,dan denk je toch aan het antwoord op de vraag ,,Hoe wordt ik een goed moslim ? (Godsdienst gerelateerd)

Maar de teksten gaan voornamelijk over U en mij (De niet-moslims – kafirs = ongelovigen)…..Over hoe moslims ons dienen te behandelen (Politiek gerelateerd)

–  64% van de koranteksten gaan over kafirs.

–  37% van de verzen in de Hadith (Tradities over Mohammed = Het perfecte voorbeeld van het perfect moslimleven,gaan over kafirs.

–  81% van de verzen in Sira (de biografie over Mohammed) gaan over kafirs.

–  In de Hadith zijn er ruim 100 verzen te vinden die oproepen tot fysieke oorlog tegen de ongelovigen.

–  Islam gaat voor 14% over Allah en voor 86% over Mohammed

–  Dus Mohammed is invloedrijker dan Allah in de islam.

De islam heeft dus 5 godsdienstige pijlers…(De Mekka verzen)     Maar ook 2 politieke/millitaire pijlers…(De Medina verzen)

De godsdienstige 5 pijlers zijn:  1…De geloofsbelijdenis (Shahada)

 2…De rituele gebeden

 3…Het geven van aalmoezen

 4…Het vasten tijdens ramadan

 5…De pelgrimstocht naar Mekka

De politiek/millitaire pijlers zijn:6…De,,Al Daawah” ,wat uitnodiging betekend…..(Het uitnodigen van niet-moslims om moslim te worden door te citeren uit de (Opgeheven) Mekka verzen.

7De Jihad (Heilige Oorlog)…..Het vechten en sterven in de fysieke oorlog tegen ongelovigen voor de zaak van Allah.                           …Alleen deze pijler geeft de moslim echt de garantie om in het paradijs van Mohammed te komen…

In de islam de religie voortdurend het politieke deel van de islam camoufleerd……De 5 godsdienstige pijlers camoufleren de 2 politiek/millitaire pijlers

–  Zo is het bouwen van de Al Aqsa moskee op de joodse tempelberg niet een godsdienstige maar een politieke daad.

–  Zo is de actie om van de Hagia Sofia (de oudste oosterse kerk) een moskee te maken niet een godsdienstige maar een politieke daad.

–  Zo is het collectief bidden op straat door moslims geen godsdienstige maar een politieke daad.

–  Zo is het dragen van een hoofddoek door moslima,s geen godsdienstige maar een politieke daad.

Is het toeval dat,,men,,(politici en,,stemvee,,) niet doorheeft wat gaande is alsof,,men,,onder een steen leeft en alle verontrustende gebeurtenissen (Christen en andere gelovigen vervolgingen – No-Go area,s (woonwijken met moslimmeerderheid), en een constante serie incidenten met opzet negeert en-of bagataliseerd door steevast te beweren dat het niet islam gerelateerd is,ondanks dat het sinds Mekka en Medina een vaste werkwijze is op gronden die het,,Huis van Oorlog,,(Dar al-Harb) worden genoemd……..Of door moslims de bewering,,Dat het niet echte moslims zijn”zoals IS (ISIS) en o.a.Boko Haram,waar vooral IS (ISIS) de koran – Mohammed op de letter volgen……(Zoals beschreven de verplichting van de moslim en de daden van Mohammed)…..

Verklarend de twee zwaarden in de vlag van Saoedi Arabie (Waar geen andere geloven zijn toegestaan en waar men hun geloofs-kenmerken,bijvoorbeeld:bijbel en kruisje (aan hanger o.i.d.) moet achterlaten bij de grens…..(Fase 3)

De oorlog (In islam termen:De jihad – De verplichting voor elke moslim) die gaande is,al is die oorlog niet herkenbaar aan kanongebulder (buiten IS (ISIS) en vergelijkbare strijdgroepen om) is weldegelijk gaande,en zijn politici en meeloper-goedmensen die deze verovering bijstaan,rasechte landverraders van de vrije wereld en verraders van mensen die reeds slachtoffer zijn…..Zowel in de vrije wereld,bijvoorbeeld Nederland,als mensen die vervolgd worden (moorden en martelingen).(Zelfs kinderen)…in landen verderop……….Als zijnde een,,Ver van hun bed show”

Gewetenloos = Politiek correct ….

Dat deze verraders door moslims nuttige idioten worden genoemd mag bekend zijn…..En als laatste gevreten worden kan ook wel eens zwaar tegenvallen voor ze,wat aangetoond is in Iran,waar Khomeini eenmaal op zijn troon onmiddelijk de linkse studenten (Waar hij het aan te danken had) liet vermoorden.

En wat voor toekomst hebben deze wereldvreemden en hun stemvee voor hun kinderen in gedachten ?…….(Satanskerk redenatie:,,Dat is dan hun probleem” ?)……..

,,Hun probleem” ,,dankzij” Politiek correcte politici,politie en Politiek correct stemveehttp://xandernieuws.punt.nl/content/2012/07/moslim-verkrachtingsbendes-teisteren-europese-steden

Een groot percentage moslims (zo,n 70%) is voor het kalifaat en sharia waarbij zij kunnen heersen over de ongelovigen (inclusief christenen)

De sharia (wet) verwerpt: – Vrijheid van meningsuiting    ……De dwang,,om mee te doen,, ……Geeneen geloof dwingt.

– Democratie (Bevestigd op Nu.nl) http://www.nu.nl/politiek/3999486/ongeveer-helft-moslims-vindt-democratie-geen-plek-heeft-in-islam.html

 http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/3/Schokkend-hoeveel-westerse-moslims-het-fundamentalisme-steunen-1716213W/?masterpageid=158493 (Deze link had werkend mogen blijven Elsevier…schokkend dat U dit,,presteerd,,)

– Universele rechten van de mens

– Vrijheid van godsdienst – Hoe ongelovigen ervoor staan laat zich makkelijk raden

Het vaak genoemde,,Racisme”tegen moslims komt omdat moslims zichzelf als een ras beschouwen……Er zijn dus twee rassen:Moslims en niet-moslims.

In het in Nederland verboden boek Mein Kampf (1923) van Adolf Hitler staat te lezen wat hij van plan was…O.a.het veroveren van Europa…

In Nederland zijn voor het uitbreken van de oorlog 100.000 exemplaren van Mein Kampf verkocht…

En toch stond,,men,,verbaasd…

http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/07/moslim-verkrachtingsbendes-teisteren-europese-steden
Reportage (deel 1): Nederland en België zijn Haram (onrein). Over tien jaar moet dit veranderd zijn.

https://ejbron.wordpress.com/2015/02/25/reportage-deel-1-nederland-en-belgie-zijn-haram-onrein-over-tien-jaar-moet-dit-veranderd-zijn/

http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/03/ISIS-publiceert-fatwa-hoe-vrouwen-en-kinderen-volgens-Allah-verkracht-moeten-worden

Zweden http://www.barenakedislam.com/2015/03/23/expected-to-become-a-third-world-nation-in-15-20-years-swedens-suicidal-muslim-immigration-policies-are-driving-the-once-safe-and-prosperous-country-off-a-cliff/

Zweden https://ejbron.wordpress.com/2013/05/13/islamitische-immigranten-in-zweden-we-voeren-oorlog-tegen-zweden/ 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/zweden_maakt_knieval_voor_saoe.html

Europese media zwijgen http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/04/Europese-media-zwijgen-over-verkrachtingsgolf-door-immigranten-en-asielzoekers

Hoe de koran van gewone mensen moordende zombies kan maken http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/3/Verban-de-woorden-die-van-gewone-mensen-moordende-zombies-maken-1732575W/?masterpageid=158493

En dan nog het waarheidsgehalte van het bestaan van Mohammed (Waarvan biografieen pas na honderd jaar na zijn (zogenaamde) bestaan/dood ontstonden) en de koran die pas werd geschreven na de Arabische veroveringen om het veroverde te bestendigen,door als een sekte de volgelingen zwaar bezig te houden en de volgelingen gevangen te houden in de cultus door bekeren zwaar te bestaffen,tot en met doodstraf)…………..(Wat dus onmogelijk nog een geloof kan worden genoemd als er een zware sekte dwang aan te pas komt)

https://ejbron.wordpress.com/2013/03/28/mohammed-heeft-nooit-bestaan-gematigde-moslims-bestaan-niet/ 

De status van de bekeerlingen is het laagst op de ladder,en zijn daarom fanatiek om zich te bewijzen  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/11/hans_jansen_bekeerlingen_bewij.html 

En dat bewijzen is jihad…….Die jihad (de hele wereld moet moslim worden) is dan ook het enige wat telt……Men noemt elkaar,,broeder en zuster,,maar dat is een garantie,,tot de hoek,,en is slechts van belang als het samenwerking tegen niet-moslims betreft.

Zoals bijvoorbeeld Saoedi Arabie slechts interesse heeft in het islamiseren van de wereld maar niet het helpen van,,broeders en zusters,,in nood…..Zoals de hongersnood in Somalie moest worden aangepakt en gefinancierd door de verketterde westerse landen en er niets,financieel of voedsel van de rijke moslimlanden aan hulp kwam-komt…….En als het opvang van gevluchte,,broeders en zusters,,betreft zijn deze rijken nog hardvochtiger door deze illegalen het land uit te schoppen.(Waar links natuurlijk over zwijgt)                                                   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/saudiarabie_zet_2000_illegalen_uit____per_dag.html

Alsof Saoedi Arabie het heeft gelezen…18 april 2015 humanitaire hulp aan Jemen…Maar ook omdat zij deelnemen aan de strijd tegen de sjiitische Houti,s.

Opvang in de eigen regio is,,natuurlijk,,not-done,,volgens goedmensen-links,en daar is bijvoorbeeld Saoedi Arabie het helemaal mee eens……

 

Islam   waarheid of leugen                                                     http://www.bramkrol.com/gemeentegroei/artikelen/254-islam-waarheid-of-leugen

Islam antisemitisme/jodenhaat Joden door links (PvdA-D66-Groen Links-SP-PvdD)in de steek gelaten http://www.gnileeuwarden.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=199

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/05/pvda_d66_sp_en_gl_financieren.html

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/06/het_weiland_is_groen_voor_de_koffers_met_cash.html

Toestroom,,vluchtelingen,,:Nederland en Europa importeren moslimoorlog tegen christenen http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/05/Toestroom-vluchtelingen-Nederland-en-Europa-importeren-moslimoorlog-tegen-christenen

https://ejbron.wordpress.com/2014/04/14/aanvallen-op-autochtone-fransen-in-islamitische-gebieden/

Waarom juist de islam psychopaten en monsters voortbrengt http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Deense-psycholoog-legt-uit-waarom-juist-de-islam-psychopaten-en-monsters-voortbrengt

Islamitische verkrachtingscultuur ook bij VN groot probleem http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/01/Al-Taharrush-Zelfs-VN-noemt-islamitische-verkrachtingscultuur-groot-probleem

 

 

P.s.     Ik ben een ongelovige

INikkzZ op 15-04-2016 15:36 (Reacties op artikel op Xanderniews)
Islam zorgt voor een betere samenleving, de westerse cultuur zal zich aan moeten passen aan hun normen en waarden. Helaas moet men daar mee leren leven, tot dat er chaos nadert. ( zwaai zwaai westerse-beschaving )
Hoe meer Islam, hoe beter voor West-Europa

sonja op 15-04-2016 18:16 (Reacties op artikel op Xandernieuws)
@INikkizZ, 95% van de Islamitische landen is in een burgeroorlog, is een autocratie of een dictatuur. Over welke betere samenlevingen heb jij het eigenlijk? Binnen de landen die de Islamitische wet handhaven worden vrouwen die geen niqab of hijab dragen, of deze niet correct dragen, door de politie opgepakt en gevangen gezet. Onderweg naar het politiebureau worden ze vaak aangerand, betast of zelfs nog erger… verkracht. Kun jij aangeven wat daar zo mooi en goed aan is volgens jou?
Kritiek, welke vorm dan ook, op de Islam is strafbaar. In het ergste geval volgt zelfs de doodstraf. Wat vind jij daar precies zo waardevol aan dat het hier zo veel beter zal worden als we dit gaan toepassen?
Vrouwen dood stenigen; kun jij mij even de ‘betere’ maatschappij die dit toestaat en voorschrijft uitleggen? Zelf vind ik het nogal bruut, onmenselijk en afschuwelijk wreed. Of een vrouw nou verkracht is, seks buiten het huwelijk heeft gehad of niet. Wat mij betreft staat de straf totaal niet in vergelijk met de daad (als die al daadwerkelijk is gepleegd).
Kindhuwelijken; ik wil niet eens weten waarom jij dat een goed idee vindt.
Iedereen die anders denkt of anders gelooft moet zich bekeren, dood of -indien Christen of Jood- belasting betaen voor het mogen geloven in iets anders dan de Islam. En je daarbij onderworpen en minderwaardig voelen. Dat hoort erbij.
Zeggen dat de profeet (althans; zo ziet de Islam hem) zwart was; de doodstraf. Zelf zie ik niet zo goed in waarom de kleur van iemand’s huid zo belangrijk is dat je ervoor zou moeten doodgaan. Uitleg graag.
Persoonlijk geloof ik ook niet dat vrouwen dommer zijn dan mannen en ik geloof ook niet dat vrouwen minder devoot zijn dan mannen. Hier hebben de profeet van de Islam en ik toch even een meningsverschilletje.
Supremacisme vind ik altijd een slecht idee. Komt narigheid van. De wereld en de hele mensheid onderverdelen in wel of niet gelovigen, dat vind ik discriminerend in zichzelf. De wereld verdelen in het huis van Islam en het huis van Oorlog; zelfde verhaal. Ik ben zelf nooit zo’n voorstander van ideologien die prediken dat de ene mens of bevolkingsgroep beter is dan de andere en dat iedereen zich moet onderwerpen aan één idee. Ik vind het zo kortzichtig als je dat oprecht gelooft. Nodigt mij in elk geval niet echt uit om mij tot zo’n ideologie te bekeren.
Ook de Griekse filosofen schreven met name hun ideologie voor de elite mannen. Er is wel een man geweest die predikte dat alle mensen (alle mensen!) gelijk zijn voor God. Man, vrouw, slaaf, meester, koning, onderdaan. Diezelfde man leert ons ook dat het belangrijkste dat wij kunnen doen is God liefhebben (niet slaafs volgen) en onze medemens lief hebben. Dit was de eerste keer dat er een boodschap kwam die inclusief was; iedereen mag -indien men daarvoor kiest- tot het volk van de belofte horen. En dat dus niet opgedrongen met de angst voor de dood(straf) maar uit vrije wil. Kijk; daar kan ik wat mee! Deze man, de Mensenzoon, de Messias, de Christus, de Verlosser, heette Jezus. Ye = God Shua = red; zijn naam is God red. In een wereld die chaotisch, gewelddadig, onrechtvaardig, wreed en eenzaam kan zijn, blijft Zijn naam en Zijn boodschap altijd helder. Daar houd ik mij maar bij. Meer heb ik niet nodig.

Zomer op 15-04-2016 19:54 (Reacties op artikel op Xandernieuws)
INikkzZ op 15-04-2016 15:36 ik heb onderstaande als eens eerder geplaatst en de Islam is beslist geen verrijking voor Nederland.
De Jodenhaat in de islam vormt een essentiële basis voor het Islamitische geloofsysteem. De Jodenhaat bedekt een existentieel probleem in de islam. Het maakt niet uit hoeveel moslim mannen, vrouwen en kinderen sterven om de reputatie van de Islam te beschermen. Wat is de oorsprong?
Toen Mohammed begon om de islam te verspreiden, was zijn doel om een unieke Arabische religie te creëren, door een Arabische profeet, die de Arabische waarden en cultuur weerspiegelt. Maar om legitimiteit te krijgen, moest hij die koppelen aan de vorige twee Abrahamitische godsdiensten, het Jodendom en het christendom.Hij verwachtte dat de joodse stammen die in Arabië leefde hem tot hun Messias zouden verklaren en daarmee ook bij de Arabieren zouden legitimeren, vooral bij zijn eigen stam in Mekka, de Quraish. Omdat zijn eigen stam hem had verworpen en bespot, moest Mohammed de goedkeuring van de Joden krijgen, die hij de mensen van het boek had genoemd. De bekering van joden tot de islam was nodig om aan de bewoners van Mekka te bewijzen dat ze een fout had gemaakt door hem af te wijzen.
Dat was een van de redenen dat Mohammed er voor koos om zich in Medina te vestigen, een stad die voornamelijk werd bewoond door joodse stammen en wat arme Arabieren die rond de Joden woonden. Het oudere deel van de Koran staat vol met oproepen aan de Joden, die toen werden beschreven als “uitblinkend onder de volkeren”(45:16). Maar toen de Joden weigerden om zich te bekeren tot de islam, werd dit volledig omgedraaid. De Koran verandert verder in pure haat, verwensingen en geboden om Joden te vermoorden. De verwerping door de Joden werd een ondraaglijke obsessie voor Mohammed.
Niet alleen hun afwijzing, maar ook hun welvaart maakte Mohammed extreem jaloers. Die werd verkregen door arbeid, terwijl Mohammed zijn brood verdiende met roof, zoals het overvallen van karavanen. Dat oogde niet best voor een man die beweerde een profeet van God te zijn.
Alleen het bestaan van de Joden zette Mohammed al in een kwaad daglicht. Dat leidde uiteindelijk tot een afzichtelijke slachtpartij, waarbij tussen de 600 en 900 Joodse mannen werden vermoord, en hun vrouwen en kinderen tot slaven werden gemaakt. Mohammed had de eerste keuze van de mooiste vrouw als zijn seksslavin. Deze slachtpartij op Joden werd uitvoerig vastgelegd in islamitische boeken over het leven van Mohammed – niet als iets om je voor te schamen, maar als gerechtvaardigd gedrag tegen slechte mensen.
Mohammed moest als rechtvaardiging ook toekomstige generaties oproepen om deel te nemen aan de afslachting van de Joden. Een groot aantal verzen in de Koran sporen strijders aan om te vechten en te doden, en zij vervloeken islamitische strijders die hieraan niet willen deel nemen.
De moslims die de sharia schreven, begrepen hoe gevoelig Mohammed was voor kritiek hierop. Dat is de reden waarom kritiek op Mohammed de grootste wandaad in de islam werd. Die wandaad kan nooit vergeven worden, zelfs als de dader berouw toont. Moslims dragen zo een enorme last, een heilige last, om Mohammed te verdedigen met hun bloed, en daarvoor mogen zij doden, liegen en misleiden.
Mohammed moet diep en extreme schaamte gevoeld hebben na wat hij de Joden had aangedaan, en dat er dus een zeer goede reden gevonden moest worden om zijn slachtpartij te rechtvaardigen. Daarom werd aan alle moslims bevolen om Mohammeds voorbeeld te volgen. Honderd jaar na de dood van Mohammed veroverden de Arabieren Jeruzalem en bouwden de Al Aqsa moskee recht boven de ruines van de Joodse Tempel, de heiligste plaats van de joden. Moslims dachten dat ze zo alle sporen van het joodse bestaan hadden uitgewist.
In de ogen van Mohammed en de moslims is het eenvoudigweg bestaan van het Joodse volk – laat staan een complete Joodse staat – iets wat de islam ondergraaft. Als moslims vrede zouden maken met de Joden, en zouden erkennen dat Joden mensen zijn met dezelfde rechten, zou dit een verwoestend effect hebben op hoe moslims hun religie, hun geschiedenis en de daden van hun profeet zien.
De islam heeft een zeer wezenlijk probleem: ofwel de Joden zijn boosaardig en minderwaardig – apen, varkens, en de vijanden van Allah (een omschrijving die geregeld te horen is in de Midden-Oosten moskeeën) of Mohammad was een bloedige krijgsheer, ongeschikt om een profeet van God te zijn.
Er is geen derde weg mogelijk om de ineenstorting van de Islam te voorkomen. Dat is de reden waarom de waarheid de grootste vijand is van de islam.Als de waarheid de ongerechtvaardigde Jodenhaat bloot zou leggen, zouden moslims blijven zitten met een lege huls van een religie, een religie waarvan de profeet een moordenaar, een dief en een krijgsheer was.
Zonder Jodenhaat zou de islam zichzelf vernietigen.